Information eller handelspartner i udlandet?   

Har denne information Deres interesse ?
Min homepage skal bidrage til, at der skabes forbindelser imellem mindre eller større firmaer der ønsker, at deres produkter eller varer bliver kendt af andre mennesker og dermed giver mulighed for ekstra beskæftigelse i hjemlandet og udlandet.

Selv har jeg været selvstændig erhvervsdrivende med handel og håndværk i mange år og har kendskab til at formidle kontakt imellem personer og firmaer her i Danmark og udlandet.

Jeg kan bidrage med oplysninger om danske forhold vedrørende import og eksport, henvise til firmaer der muligvis kan bruge Deres produkt, eller give Dem oplysninger om et produkt De selv søger og hvor det forefindes.

Produkterne kan således være mangfoldige også af teknisk art:
Produktionsmaskiner - husholdningsråd - papir - byggeartikler - motorer - beklædning - biler - motorcykler - cykler - motorbåde - sejlbåde - tekstiler - pcudstyr - optiskudstyr - metaller - dagligvarer - gaveartikler - haveartikler - campingudstyr - hobbyartikler - sikkerhedsudstyr - etc...

Har De selv en homepage ?
Når De mener at Deres homepage bidrager til fælles interesse, kan De sende mig Deres URL adresse som jeg vil tilføje ved mine LINKS. Send en E-mail og jeg vil forsøge at hjælpe Dem.


Med venlig hilsen
Svend Kotzke

Chrome   -  Firefox     1024 x 768